Umów sesję

Copyright  2023 Fabryka Kariery Tomasz Tajchman

tel. 736 446 445 

email: hello@adhdcoaching.pl 

Tomasz Tajchman

Coach ADHD

Coaching ADHD

jest  dobrze poznaną i naukowo zbadaną metodą na świecie, która w ostatnich latach zyskuje na  znaczeniu w Polsce. Coaching jest interwencją uzupełniającą leki i inne niefarmakologiczne metody łagodzące wpływ objawów ADHD na życie. Jako specjalność, coaching ADHD to praktyczna interwencja, która jest mocno ukierunkowana na podstawowe deficyty skuteczności związane z ADHD np.  planowane, zarządzanie sobą w czasie, ustalanie celów, nauka, studiowanie,  organizacja życia codziennego, prowadzenie firmy.

Coaching ADHD to droga, którą podążasz razem z coachem w stronę  osiągnięcia  życiowej i zawodowej skuteczności.

Coaching to narzędzie, z którego możesz korzystać przyjmując leki na ADHD, a także łączyć je z innych formami wsparcia - również z terapią.

 Coach ADHD  jest wyszkolonym profesjonalistą, który pomaga wymyślić sposoby radzenia sobie z obowiązkami i działaniami utrudnionymi przez objawy ADHD.

Istotą coachingu jest rozmowa, która motywuje Klienta do dostrzegania własnych zasobów i odkrycia sposobu na rozwiązanie spraw, które są wyzwaniem w życiu. Coach pracuje z Klientem w symetrycznej, niedyrektywnej relacji, zadając wnikliwe pytania.

Gdyby wskazać najważniejszy element coachingu – tam, gdzie dzieje się coaching – to należy wymienić relację coacha z Klientem, czyli bycie w pełnej obecności, w obecności coachingowej. To tajemniczo brzmiące określenie kryje w sobie również potrzebę, jaką zgłaszają dorośli z ADHD, odnośnie wyboru osoby, u której poszukiwałyby wsparcia. Są to empatia, wrażliwość na potrzeby,  pełna akceptacja i wiara w możliwości Klienta. 

 

 

 

 

Obecność z Klientem, relacja w coachingu, czy obecność coachingowa to postawa coacha, który akceptuje swojego Klienta. Nie ocenia i wierzy w jego zasoby. To bycie z Klientem tu i teraz, bez poddawania w wątpliwość jego słów, czy przeżyć. Na tę umiejętność bycia w relacji coachingowej składa się również aktywne słuchanie, które daje przestrzeń Klientowi do wglądu w niego samego – co jest bardzo pożądanym wynikiem coachingu. 

 

W coachingu ADHD, który jest wyjątkową formą coachingu produktywności i efektywności jest także miejsce na elementy mentoringu związane z doświadczeniem coacha.  Coach dzieli się sposobami i technikami ułatwiającymi radzenie sobie z wpływem objawów ADHD na życie.  Coach ADHD posiada także wiedzę o nowych technologiach, które ułatwiają życie z ADHD.

Co robi coach ADHD?

 

Według podkomisji ADHD ds. ADHD Coaching "coachowie ADHD wspierają swoich klientów w rozwijaniu wszechstronnego zrozumienia zarówno ADHD, jak i wpływu ADHD na jakość ich życia.

Coaching ADHD to cykl  6 do 10 sesji,  pomiędzy osobą z objawami ADHD (z diagnozą lub bez),

a profesjonalnym coachem, który dzięki aktualnej wiedzy, doświadczeniu i ogromnej empatii, wnosi zrozumienie i umiejętności przyjazne ADHD oraz narzędzia ułatwiające pozytywną zmianę osobistą i zawodową dla Klienta.

 

Coach zadając pytania pomaga pogłębić świadomość, poszerzyć perspektywę, a także motywuje Klienta do znalezienia w sobie pomysłów i rozwiązań na zbudowanie indywidualnej strategii, metod działania, technik, które pomogą w osiągnięciu satysfakcjonującego poziomu skuteczności. 

 

Coaching jest procesem bardzo elastycznym i nienarzucającym, w którym coach podąża za Klientem.  Sesje odbywają się z częstotliwością raz na tydzień lub dwa tygodnie i trwają od 30 do 90 min. Wszystkie te elementy dostosowane są do  potrzeb i możliwości Klienta.