Niedawny przegląd badań nad coachingiem ADHD wskazuje, że coaching ADHD pozytywnie przyczynia się do poprawy funkcjonowania u osób z ADHD w całym okresie wiekowym.  W wielu, różnorodnych badaniach zbadano różnorodne wyniki coachingu dla ADHD, a ich ustalenia wykazały, że coaching ADHD może poprawić objawy ADHD, zachowania związane z funkcjonowaniem wykonawczym, samoocenę, dobre samopoczucie i jakość życia.

Umów sesję

Copyright  2023 Fabryka Kariery Tomasz Tajchman

tel. 736 446 445 

email: hello@adhdcoaching.pl 

Tomasz Tajchman

Coach ADHD

Czy coaching ADHD jest skuteczny?

Analiza 19 badań 

Badania

Co badania mówią nam o coachingu ADHD?

ZA Przegląd literatury 2018 przeanalizował 19 badań dotyczących coachingu ADHD. Naukowcy podali, że we wszystkich badaniach coaching wiązał się z poprawą objawów ADHD i funkcjonowania wykonawczego. Inne zgłoszone korzyści obejmowały dobre samopoczucie i satysfakcję uczestników.

Coaching to stosunkowo nowa forma leczenia ADHD. Chociaż badania są nadal ograniczone, wyniki wydają się obiecujące.

Według autorów a Badanie z 2010 roku który oceniał wyniki coachingu ADHD wśród 45 osób dorosłych, coaching miał ogólnie pozytywny wpływ.

 

 

ZA Badanie z 2011 roku przy czym mała próbka studentów college’u odnotowała podobne wyniki. Autorzy doszli do wniosku, że uczestnicy zgłosili:

  • lepsze osiąganie celów
  • zadowolenie z doświadczenia coachingu
  • wzrost ogólnego samopoczucia i samoregulacji

 

Inne badanie z 2013 roku zbadali efekty 8-tygodniowego programu coachingowego wśród 150 studentów. Autorzy poinformowali, że po coachingu uczestnicy wykazali znaczną poprawę w:

  • strategie uczenia się
  • obszary nauki
  • samoocena
  • zadowolenie ze szkoły i pracy

Coaching ADHD, jako metoda niosąca ulgę w radzeniu sobie z wpływem ADHD na życie pojawił się w USA. Ta forma coachingu rozwijała się równolegle i w tym samym czasie, co life coaching. 

 

Początek coachingu ADHD datowany jest na 1994 rok, kiedy to ukazała się książka Driven to distraction - Hallowell i Ratey, gdzie koncepcja coachingu ADHD pojawiła się po raz pierwszy. 

 

Od tego czasu powstało kilka organizacji, które wyznaczają standardy coachingu ADHD, jak również wiele badań potwierdzających jego skuteczność.